80X80 : BL88GL918IS ( DIỆT KHUẨN & GOLD LINE )

Thương hiệu:

Kích thước: 80x80

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: BÓNG GẠCH DIỆT KHUẨN

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

80X80 : BL88GL918IS ( DIỆT KHUẨN & GOLD LINE )