80X80 : V86J986P

Thương hiệu: ROMARIO

Kích thước: 80x80

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH BÓNG

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

80x80: VD82J623P

80x80: V98J109

80X80 : V86J986P

80X80: C88J225